سوابق آموزشی

1-   تدریس دروس حسابداری مقاطع كارشناسي و کاردانی در مراکز علمی کاربردی شهر مشهد از جمله بانک کشاورزی، بانک ملت، اداره کار و تعاون خراسان رضوی، شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوی، خانه کارگر، تصميم يار توس، بازرگاني و غیره از سال 89 تا 98

2-    تدریس دروس حسابداری مقاطع كارشناسي و کاردانی در دانشگاه‌های آزاد، سما و پیام نور شهرستان تربت حیدریه از سال 1388 تا 1390

3-    تدریس دروس حسابداری مقطع كارشناسي در دانشگاه‌ امام رضا(ع) مشهد، واحد رضوان در سال 90-91

4-    تدریس دروس حسابداری مقطع کاردانی در آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران الزهرا(س) مشهد در سال 91-92

5-    مدرس حسابداری دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارمندان بانک ملت شهرستان تربت حیدریه سال 88-89

6-    تدریس خصوصی دروس حسابداری دانشگاهی

7- دارای ID مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی 

5/5