سوابق تحصیلی

1-     كارشناسي ارشد ناپیوسته حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، 85-88

2-    كارشناسي ناپیوسته حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 82-85

3-    كارداني پیوسته حسابداري - دانشكده عالي فني امام محمد باقر(ع) ساري، 80-82

4-    ديپلم حسابداري هنرستان حرفه ای علامه طباطبائي تربت حيدريه، 78-80