سوابق حرفه ای

1-     مدیر واحد حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا(سهامی عام)، (1398-تاکنون)

2-    نایب رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی کالای نصر جام(سهامی خاص)، (1399-تاکنون)

3-    عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل اطلس ترابر غرب آسیا(سهامی خاص)، (1401-تاکنون)

4-    مشاور حسابرسی داخلی و دبیر هیئت مدیره گروه باران، (1399-1400)

5-    مدیر مالی شرکت مصنوعات سنگی آریا راژان(Arya Stone) و مدیر ارزیابی و نظارت بر شرکتهای هلدینگ هومان تجارت، (1397-1398)

6-    مدیر واحد حسابرسی داخلی، دبير کميته های تخصصی هيئت مدیره و دبير کميته حسابرسی شرکت سيمان شرق و شرکتهای تابعه(سهامی عام)، (1390-1397)

7-    سابقه کار در موسسه حسابرسی رهیافت مشهد به عنوان حسابرس ارشد، (1390)

8-    سابقه کار در سازمان حسابرسی و بازرسی آستان قدس رضوی به عنوان حسابرس ارشد(امریه سربازی)،(1389-1390)

9-    سابقه کار در سازمان حسابرسی مشهد به عنوان حسابرس،(1385-1388)

10-    همكاري در پروژه محاسبه بهاي تمام شده چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور،(1388)