سوابق حرفه ای

1-     مدیر واحد حسابرسی داخلی شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا(سهامی عام)، (1398-تاکنون)

2-    مشاور حسابرسی داخلی و دبیر هیئت مدیره گروه باران، (1399-1400)

3-    مدیر مالی شرکت آریا راژان(Arya Stone) و مدیر ارزیابی و نظارت بر شرکتهای هلدینگ هومان تجارت، (1397-1398)

4-    مدیر واحد حسابرسی داخلی، دبير کميته های تخصصی هيئت مدیره و دبير کميته حسابرسی شرکت سيمان شرق و شرکتهای تابعه(سهامی عام)، (1390-1397)

5-    سابقه کار در موسسه حسابرسی رهیافت مشهد به عنوان حسابرس ارشد، (1390)

6-    سابقه کار در سازمان حسابرسی و بازرسی آستان قدس رضوی به عنوان حسابرس ارشد(امریه سربازی)،(1389-1390)

7-    سابقه کار در سازمان حسابرسی مشهد به عنوان حسابرس،(1385-1388)

8-    همكاري در پروژه محاسبه بهاي تمام شده چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور،(1388)